Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Als jij als werknemer loon ontvangt en in dienst bent van een werkgever, dan heb je een arbeidsovereenkomst. Dit is een wederkerige overeenkomst tussen jou en je werkgever, wat inhoudt dat de rechten en plichten voor zowel jou als je werkgever gelden. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst bevat minimaal dezelfde punten als een standaard arbeidsovereenkomst, alleen is een tijdelijke overeenkomst maar voor een bepaalde tijd van toepassing. Dit kan voor een paar maanden zijn, maar ook voor een jaar of voor de duur van een project.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een tijdelijk contract is meestal niet tussentijds op te zeggen en stopt dan ook automatisch. Dit wordt ‘van rechtswege’ genoemd. Wanneer je een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd aangaat, dan kan dit ook een overeenkomst zonder einddatum zijn. Dit wordt vaak gedaan voor tijdelijke projecten. In de tijdelijke arbeidsovereenkomst staat dan bijvoorbeeld dat je bent aangenomen voor de duur van de werkzaamheden van het betreffende project. Heb je de werkzaamheden afgerond, dan eindigt de overeenkomst.

De aanzegtermijn
Mochten jij en je werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten die langer dan 6 maanden duurt, dan geldt de aanzegtermijn of aanzegverplichting. Dit houdt in dat de werkgever op tijd moet laten weten of de arbeidsovereenkomst na afloop wel of niet wordt verlengd. En zo ja, tegen welke voorwaarden. Dit moet schriftelijk uiterlijk 1 maand voor het aflopen van jouw contract gebeuren.

Heb jij een andere vraag, of wil je eens sparren over jouw situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op. Het eerste adviesgesprek is altijd gratis en vaak al voldoende om je op weg te helpen.

Meer vragen bekijken?
Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Bekijk antwoord
Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Bekijk antwoord
Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Bekijk antwoord
Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Bekijk antwoord
Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Bekijk antwoord
Wat is een WW-uitkering?

Wat is een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Bekijk antwoord
Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Bekijk antwoord
Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Bekijk antwoord
Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Bekijk antwoord
Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Bekijk antwoord
Ik heb een vast contract. Hoelang is mijn opzegtermijn?

Ik heb een vast contract. Heb ik een opzegtermijn?

Bekijk antwoord
Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Bekijk antwoord
Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Bekijk antwoord
Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Bekijk antwoord