Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wanneer je als werknemer loon ontvangt en in dienst bent van een werkgever, dan heb je een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst bevat de individuele afspraken die jij en je werkgever hebben gemaakt en die jij en je werkgever moeten nakomen. Dit kan schriftelijk of mondeling worden gedaan, maar het is aan te raden om je arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te laten leggen. Op deze manier voorkom je eventuele discussies of conflicten over gemaakte afspraken.

Vaste onderdelen van een arbeidsovereenkomst
Punten die standaard in een arbeidsovereenkomst moeten worden opgenomen zijn:

 • De naam en woonplaats van jou en je werkgever;
 • De plaats waar je werkt;
 • De functie en het soort werk dat je doet;
 • De datum van indiensttreding;
 • De duur van het contract (alleen van toepassing bij een tijdelijk contract);
 • Hoeveel uur je per dag/week werkt;
 • De hoogte van je salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • De lengte van je proeftijd (eventueel);
 • Het aantal vakantiedagen waar je recht op hebt;
 • De hoogte van je vakantietoeslag;
 • De duur van de opzegtermijn;
 • Je pensioenregeling (eventueel);
 • Je concurrentiebeding (eventueel);
 • Je collectieve arbeidsovereenkomst (cao) (eventueel).

De voorwaarden van een arbeidsovereenkomst
Of je wel of geen arbeidsovereenkomst hebt, wordt bepaald aan de hand van een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn als volgt:

 • Je bent in dienst van een werkgever en deze werkgever geeft jou werkopdrachten;
 • Je krijgt loon voor het werk dat je uitvoert − vaak is dit geld, maar in sommige gevallen wordt er (gedeeltelijk) uitbetaald in maaltijden, ‘kost en inwoning’, aandelen of commissies.
 • Jij voert het werk uit waarvoor je bent aangenomen.

Heb jij een andere vraag, of wil je eens sparren over jouw situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op. Het eerste adviesgesprek is altijd gratis en vaak al voldoende om je op weg te helpen.

Auteur

Meer vragen bekijken?
Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Bekijk antwoord
Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Bekijk antwoord
Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Bekijk antwoord
Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Bekijk antwoord
Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Bekijk antwoord
Wat is een WW-uitkering?

Wat is een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Bekijk antwoord
Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Bekijk antwoord
Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Bekijk antwoord
Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Bekijk antwoord
Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Bekijk antwoord
Ik heb een vast contract. Hoelang is mijn opzegtermijn?

Ik heb een vast contract. Heb ik een opzegtermijn?

Bekijk antwoord
Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Bekijk antwoord
Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Bekijk antwoord
Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Bekijk antwoord