Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

In verband met toekomstige uitgaven, is het belangrijk om te weten wat de hoogte van je WW-uitkering wordt. Daarom is het goed om te weten hoe de hoogte van deze uitkering wordt berekend. Op basis van je verdiende sv-loon − je sociale verzekeringsloon − wordt de hoogte van je WW-uitkering berekend.

Hiervoor wordt gekeken naar het sv-loon dat je gemiddeld verdiende in een periode van 12 maanden voordat je werkloos werd. Deze ‘referteperiode’ bepaalt je dagloon. Dit dagloon kan nooit hoger zijn dan het wettelijk maximumdagloon. Per 1 juli 2020 is het maximumdagloon € 222,78. De eerste 2 maanden bedraagt je WW-uitkering 75% van je dagloon. De daaropvolgende maanden van je WW-uitkering ontvang je 70% van je dagloon.

Bij het berekenen van de hoogte van je WW-uitkering worden een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze punten zijn onder meer als volgt:

  • Het inkomen van je partner heeft geen invloed op jouw WW-uitkering;
  • De WW-uitkering is niet afhankelijk van je vermogen;
  • De WW-uitkering is gebonden aan een maximum (het maximumdagloon);
  • De WW-uitkering vult onder voorwaarden een lager inkomen aan.

Ligt je totale (gezins)inkomen onder het (voor jou geldende) sociaal minimum, dan kun je waarschijnlijk een toeslag ontvangen. Deze toeslag moet je bij het UWV aanvragen.

Heb jij een andere vraag, of wil je eens sparren over jouw situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op. Het eerste adviesgesprek is altijd gratis en vaak al voldoende om je op weg te helpen.

Auteur

Meer vragen bekijken?
Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Bekijk antwoord
Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Bekijk antwoord
Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Bekijk antwoord
Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Bekijk antwoord
Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Bekijk antwoord
Wat is een WW-uitkering?

Wat is een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Bekijk antwoord
Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Bekijk antwoord
Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Bekijk antwoord
Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Bekijk antwoord
Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Bekijk antwoord
Ik heb een vast contract. Hoelang is mijn opzegtermijn?

Ik heb een vast contract. Heb ik een opzegtermijn?

Bekijk antwoord
Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Bekijk antwoord
Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Bekijk antwoord
Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Bekijk antwoord