Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Jouw rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie vind je in de zogeheten Wet Verbetering Poortwachter. Zowel jij (als zieke medewerker) als je werkgever zijn beiden verantwoordelijk voor jouw re-integratie. Het re-integratietraject bestaat uit een aantal stappen en is opgenomen in deze ‘Wet Verbetering Poortwachter’.

Een overzicht van de stappen vind je hieronder:

Voor het eerste jaar

 • Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen 1 week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de bedrijfsarts of arbodienst;
 • Wanneer een medewerker 6 weken ziek is, moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt;
 • Binnen 8 weken na de ziekmelding, of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse, stelt de werkgever in overleg met de medewerker een plan van aanpak op;
 • Indien er sprake is van langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden, waarin het verloop van de ziekte en alle re-integratieactiviteiten zijn opgenomen;
 • Iedere 6 weken moet de werkgever de voortgang met de medewerker bespreken;
 • De medewerker kiest samen met de werkgever een casemanager. Deze persoon zorgt voor de begeleiding en controleert de uitvoering van het plan van aanpak;
 • In de 42e week moet de werkgever de medewerker ziekmelden bij het UWV.

Na een jaar

 • Wanneer de medewerker onverhoopt lang ziek blijft, dan volgt er tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Hierin evalueren de werkgever en medewerker het afgelopen jaar en stellen ze vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen (en hoe ze dat gaan doen);
 • Is de werknemer na 20 maanden nog niet volledig aan het werk, dan stelt de werkgever in overleg met de medewerker een re-integratieverslag op, met daarin afspraken en concrete resultaten;
 • Is de medewerker nog niet volledig aan het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet binnen 3 weken zijn teruggestuurd. Hierna beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit;
 • Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de arbeidsmiddelen en de werkplek van de medewerker aanpassen.

Heb jij een andere vraag, of wil je eens sparren over jouw situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op. Het eerste adviesgesprek is altijd gratis en vaak al voldoende om je op weg te helpen.

Auteur

Meer vragen bekijken?
Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Bekijk antwoord
Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Bekijk antwoord
Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Bekijk antwoord
Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Bekijk antwoord
Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Bekijk antwoord
Wat is een WW-uitkering?

Wat is een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Bekijk antwoord
Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Bekijk antwoord
Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Bekijk antwoord
Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Bekijk antwoord
Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Bekijk antwoord
Ik heb een vast contract. Hoelang is mijn opzegtermijn?

Ik heb een vast contract. Heb ik een opzegtermijn?

Bekijk antwoord
Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Bekijk antwoord
Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Bekijk antwoord
Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Bekijk antwoord