Ziekte en ontslag

Tijdens je eerste twee jaar ziekte heb je recht op (een deel van) je loon. Ook mag je werkgever jouw arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Na twee jaar ziekte mag dit wel. Maar ook daarvóór zijn er situaties waarin je ontslagen kunt worden. Weten waar je recht op hebt? Onze juridisch specialisten helpen je.

Opzegverbod
Tijdens je eerste twee jaar ziekte geldt er een opzegverbod: je werkgever mag je dus niet ontslaan. Verloopt je contract terwijl je ziek bent of zit je in je proefperiode? Dan is het opzegverbod niet van toepassing. Je contract verloopt dan namelijk, je werkgever hoeft ‘m niet op te zeggen.

Uitzonderingen
In sommige gevallen mag je werkgever je wel ontslaan tijdens ziekte. Namelijk als:

  1. het ontslag betrekking heeft op een bedrijfssluiting;
  2. je weigert mee te werken aan je re-integratie;
  3. je in staat bent om passende arbeid te verrichten, maar je dit weigert;
  4. je weigert mee te werken aan je plan van aanpak opstellen, evalueren en bijstellen.

Ontslag na twee jaar ziekte
Ben je twee jaar ziek, is het aannemelijk dat je niet herstelt binnen een halfjaar en kun je ook geen ander werk doen? Dan kan je werkgever wel een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Jij krijgt twee weken om bezwaar te maken. Word je ontslagen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een WIA-uitkering.

  • Laat een bericht achter

    Wil je graag dat wij contact opnemen met jou? Vul hieronder je gegevens en bericht in, dan bellen wij je zo snel mogelijk terug – uiterlijk twee werkdagen.