IOW- en IOAW-uitkering

Ben je ouder dan 50, werkloos en heb je geen recht meer op een WW- of WGA-uitkering? Dan kom je misschien in aanmerking voor een IOW- of IOAW-uitkering. Wanneer heb je recht op welke en wat is het verschil tussen de twee precies? Onze juristen leggen het je graag uit.

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
Als je werkloos bent geworden op of na je zestigste verjaardag en geen recht meer hebt op een WW- of WGA-uitkering, kom je misschien in aanmerking voor een IOW-uitkering. Hier gelden een paar voorwaarden voor:

Na WW-uitkering:

 • Je was 60 jaar of ouder toen je werkloos werd, je WW-uitkering begon vóór 1 januari 2020.
 • Je was 60 jaar en 4 maanden toen je werkloos werd, je WW-uitkering begon op of na 1 januari 2020.
 • Je hebt langer dan drie maanden een WW-uitkering gehad.
 • Je hebt de einddatum van je WW-uitkering bereikt.
 • Je WW-uitkering is begonnen tussen 30 september 2006 en 1 januari 2024.

Na loongerelateerde WGA-uitkering:

 • Je was 60 jaar of ouder toen je WGA-uitkering begon.
 • Je WGA-uitkering begon na 31 december 2007 en vóór 1 januari 2020.
 • Je hebt de einddatum van je WGA-uitkering bereikt.
 • Had je een WW-uitkering voordat je arbeidsongeschikt werd? Dan geldt bovendien:
  – dat je werkloos werd na 30 september 2006;
  – je 60 jaar of ouder was op je eerste dag van werkloosheid.

Hoogte, duur en aanvraag uitkering
De IOW garandeert een inkomen op bijstandsniveau tot je de AOW-leeftijd bereikt. Hiervoor wordt niet gekeken naar eigen vermogen en het inkomen of vermogen van je partner. Je vraagt de IOW-uitkering aan direct na afloop van je WW-uitkering via de website van het UWV. Dit moet je óók doen als je na afloop van de WW-uitkering eerst nog recht hebt op een uitkering van de SPAWW voor het zogenaamde derde WW-jaar.

Kom je in aanmerking voor een IOW-uitkering na afloop van je loongerelateerde WGA-uitkering? Dan stuurt het UWV je een aanvraagformulier.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Ben je werkloos geworden op of na je vijftigste verjaardag, heb je geen recht meer op een WW- of WGA-uitkering en ook niet op een IOW-uitkering? Dan kom je misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. Ook hiervoor gelden een paar voorwaarden:

Na WW-uitkering

 • Je bent geboren vóór 1 januari 1965.
 • Je was 50 jaar of ouder toen je werkloos werd.
 • Je hebt langer dan drie maanden een WW-uitkering gehad.
 • Je hebt de einddatum van je WW-uitkering bereikt.

Na loongerelateerde WGA-uitkering

 • Je was 50 jaar of ouder toen je werkloos werd.
 • Je hebt de einddatum van je WGA-uitkering bereikt, of de uitkering is gestopt omdat je voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent verklaard.

Hoogte, duur en aanvraag uitkering
Ook de IOAW-uitkering garandeert een inkomen op bijstandsniveau tot je de AOW-leeftijd bereikt. Hiervoor wordt niet alleen gekeken naar jouw inkomen, maar ook naar dat van je partner. Op de website van het UWV vind je informatie over de aanvraag van deze uitkering.

 

 • Laat een bericht achter

  Wil je graag dat wij contact opnemen met jou? Vul hieronder je gegevens en bericht in, dan bellen wij je zo snel mogelijk terug – uiterlijk twee werkdagen.