Transitievergoeding

Als je ontslagen wordt, heb je recht op een transitievergoeding. Hoe hoog deze is? Dat hangt af van je maandsalaris en de duur van je dienstverband. Met onze tool kun je precies berekenen waar je recht op hebt. En krijg je te weinig? Onze specialisten maken er werk van.

Hoogte van je transitievergoeding

Vanaf je eerste dag in dienst heb je recht op een transitievergoeding bij ontslag: 1/3 van je brutomaandsalaris per volledig jaar. Voor een periode korter dan een jaar, krijg je een evenredig deel. De vergoeding is maximaal € 83.000 bruto of, als je jaarsalaris hoger is, maximaal één brutojaarsalaris.

Geen of te lage transitievergoeding?
Krijg je niet de transitievergoeding waar je recht op hebt? Dan kun je je werkgever verzoeken of sommeren om deze alsnog uit te keren. Levert dat niets op, dan kun je naar de kantonrechter stappen om betaling af te dwingen.

Bereken je transitievergoeding