Wat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Wanneer jij als werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaat, dan heb je een vast contract of een vast dienstverband. Dit houdt in dat jij en je werkgever een arbeidsovereenkomst zonder afloopdatum hebben afgesproken.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd stopt niet automatisch. Dat houdt in dat alleen jij of je werkgever deze overeenkomst kan beƫindigen. Dit kan zijn door als werknemer zelf ontslag te nemen of wanneer jouw werkgever jou ontslaat. Opzegging door werkgever kan alleen na toestemming via een ontslagaanvraag bij het UWV (als sprake is van een reorganisatie of na langdurig ziekte) dan wel door ontbinding via de kantonrechter (bij o.a. disfunctioneren of ontslag op staande voet). Ook kun je met wederzijds goedvinden het contract beƫindigen. Indien jouw arbeidsovereenkomst op verzoek van je werkgever wordt ontbonden, dan dient jouw werkgever rekening te houden met alle wet- en regelgeving. Wanneer jij de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan kan het in bepaalde gevallen ook zijn dat je arbeidsovereenkomst eindigt. Dit moet dan wel in je arbeidsovereenkomst of cao zijn opgenomen.

Voordelen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn bijvoorbeeld dat je als werkgever een werknemer langer aan je kunt binden. De werknemer heeft een vast inkomen en kan dus makkelijker een hypotheek of lening afsluiten, waar de werkgever verzekerd is van personeel.

Heb jij een andere vraag, of wil je eens sparren over jouw situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op. Het eerste adviesgesprek is altijd gratis en vaak al voldoende om je op weg te helpen.

 

Meer vragen bekijken?
Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Bekijk antwoord
Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Bekijk antwoord
Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Bekijk antwoord
Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Bekijk antwoord
Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Bekijk antwoord
Wat is een WW-uitkering?

Wat is een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Bekijk antwoord
Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Bekijk antwoord
Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Bekijk antwoord
Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Bekijk antwoord
Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Bekijk antwoord
Ik heb een vast contract. Hoelang is mijn opzegtermijn?

Ik heb een vast contract. Heb ik een opzegtermijn?

Bekijk antwoord
Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Bekijk antwoord
Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Bekijk antwoord
Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Bekijk antwoord