In welke situatie moet de werkgever voor mij ontslag aanvragen bij het UWV?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen dient je werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. Een zogeheten ontslagaanvraag. Het UWV beoordeelt vervolgens de aanvraag van je werkgever, waarna jij een kopie van de aanvraag krijgt. Je hebt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij het UWV.

Wanneer jij bezwaar indient, wordt dit door het UWV beoordeeld. Op basis hiervan verleent het UWV vervolgens wel of geen toestemming aan je werkgever. Als je werkgever je vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld na 2 jaar ziekte) wil ontslaan, moet hiervoor ook toestemming aan het UWV worden gevraagd. Na toestemming van het UWV moet de werkgever het dienstverband alsnog schriftelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn onder aftrek van de proceduretijd. Er moet wel minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

In welke situatie moet de werkgever voor mij ontslag aanvragen bij de kantonrechter?
In het geval van ontslag om persoonlijke redenen, denk hierbij aan een verstoorde arbeidsrelatie of slecht functioneren, moet een werkgever naar de kantonrechter stappen. Via de kantonrechter kan hij een verzoek indienen om je arbeidsovereenkomst te mogen ontbinden. Om dit te kunnen doen, dient de werkgever een dossier te hebben opgebouwd. Aan de hand van dit dossier bepaalt de rechter of het dienstverband wordt ontbonden of niet.

Heb jij een andere vraag, of wil je eens sparren over jouw situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op. Het eerste adviesgesprek is altijd gratis en vaak al voldoende om je op weg te helpen.

Auteur

Meer vragen bekijken?
Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Bekijk antwoord
Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Bekijk antwoord
Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Bekijk antwoord
Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Bekijk antwoord
Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Bekijk antwoord
Wat is een WW-uitkering?

Wat is een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Bekijk antwoord
Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Bekijk antwoord
Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Bekijk antwoord
Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Bekijk antwoord
Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Bekijk antwoord
Ik heb een vast contract. Hoelang is mijn opzegtermijn?

Ik heb een vast contract. Heb ik een opzegtermijn?

Bekijk antwoord
Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Bekijk antwoord
Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Bekijk antwoord
Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Bekijk antwoord