Ik zit in mijn proeftijd. Heb ik een opzegtermijn?

Nee. Zit je in je proeftijd, dan kun je je contract binnen de proeftijd opzeggen wanneer je wilt. Kies je hiervoor, dan stopt je dienstverband per direct. Denk er wel aan om het opzeggen van je dienstverband schriftelijk te doen, omdat je opzegging anders niet geldig is.

Andersom werkt het ook zo: jouw werkgever mag jou tijdens je proeftijd ontslaan. Dit treedt dan per direct in werking en jouw werkgever hoeft hiervoor geen reden op te geven, behalve als jij daar om vraagt.

Ik heb een tijdelijk contract. Heb ik een opzegtermijn?
De opzegtermijn bij een tijdelijk contract hangt af van jouw situatie. Wanneer je een contract voor bepaalde tijd hebt, dan heb je in sommige gevallen een opzegtermijn. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege (automatisch) af op de genoemde einddatum in je contract. Je kunt je contract dus niet voor die einddatum opzeggen, tenzij er in je contract schriftelijk is opgenomen dat je de arbeidsovereenkomst tussentijds kunt opzeggen. In je arbeidsovereenkomst of in je cao kun je dan nagaan wat de opzegtermijn is. Controleer je contract voor de zekerheid altijd.

Let op: kijk altijd goed in je contract of cao welke afspraken er zijn gemaakt. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Ik heb een vast contract. Hoe lang is mijn opzegtermijn?
Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heb je in principe een opzegtermijn van 1 maand. Je werkgever mag alleen een kortere termijn afspreken als dit in je cao staat of wanneer dit is opgenomen in de personeelsgids.

Je werkgever mag een langere opzegtermijn afspreken. Dit moet schriftelijk zijn opgenomen in je arbeidsovereenkomst, cao of intern bedrijfsreglement. Hierbij gelden wel wettelijke regels. Je opzegtermijn mag niet langer zijn dan 6 maanden. Wanneer je opzegtermijn langer is dan 1 maand, dan moet de opzegtermijn van je werkgever twee keer zo lang zijn. In je cao kunnen ook afspraken zijn gemaakt voor een langere opzegtermijn en kan wel dezelfde opzegtermijn voor werkgever en werknemer zijn afgesproken. Kijk dus altijd eerst goed naar de gemaakte afspraken in je arbeidsovereenkomst, cao en personeelsgids.

Heb jij een andere vraag, of wil je eens sparren over jouw situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op. Het eerste adviesgesprek is altijd gratis en vaak al voldoende om je op weg te helpen.

Auteur

Meer vragen bekijken?
Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Bekijk antwoord
Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Bekijk antwoord
Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Bekijk antwoord
Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Bekijk antwoord
Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Bekijk antwoord
Wat is een WW-uitkering?

Wat is een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Bekijk antwoord
Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Bekijk antwoord
Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Bekijk antwoord
Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Bekijk antwoord
Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Bekijk antwoord
Ik heb een vast contract. Hoelang is mijn opzegtermijn?

Ik heb een vast contract. Heb ik een opzegtermijn?

Bekijk antwoord
Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Bekijk antwoord
Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Bekijk antwoord
Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Bekijk antwoord