Heb ik als uitzendkracht ook een arbeidsovereenkomst?

Heb ik als uitzendkracht ook een arbeidsovereenkomst?
Als je werkt via een uitzendbureau, dan heb je te maken met drie partijen: de werkgever (het uitzendbureau), de werknemer (de uitzendkracht) en het bedrijf waar jij als uitzendkracht aan het werk gaat (de inlener of opdrachtgever). Als uitzendkracht heb je met het uitzendbureau een bijzondere arbeidsovereenkomst, namelijk een uitzendovereenkomst.

Een uitzendovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten door het uitzendbureau en de uitzendkracht. De inlener heeft dus niets te maken met de uitzendovereenkomst en geldt alleen als een partij die jou onder toezicht leidinggeeft.

Een uitzendbureau werkt normaal gesproken met een fasensysteem voor de arbeidscontracten. De fase waarin jouw contract zich bevindt wordt bepaald door de tijd die jij voor een uitzendbureau werkt. Des te langer je bij een uitzendbureau werkt, des te meer rechten je opbouwt. De fasen waarin je als uitzendkracht terecht kunt komen zijn als volgt:

Fase A (ABU) / Fase 1 of 2 (NBBU)
Heb je minder dan 78 weken voor hetzelfde uitzendbureau gewerkt? Dan zit je in fase A, fase 1 of fase 2. Iedere week waarin je werkt voor het uitzendbureau, wordt meegerekend in de fasebepaling. Ongeacht het aantal uren dat je werkt. Als je via verschillende uitzendbureaus voor dezelfde opdrachtgever in dezelfde functie met dezelfde werkzaamheden hebt gewerkt dan kunnen mogelijk ook die gewerkte weken meegeteld worden.

In deze fase worden de arbeidscontracten, of uitzendovereenkomsten, vaak gesloten met uitzendbeding. Dit houdt in dat, mocht de inlener jou niet meer nodig hebben, de overeenkomst per direct stopt. Dankzij dit uitzendbeding kun jij als uitzendkracht elk moment aangeven dat je wilt stoppen met werken. Je moet dit wel uiterlijk één werkdag voordat je wilt stoppen met werken melden bij het uitzendbureau. Ook ziekte betekent einde dienstverband. (Dit betekent niet dat je daarna bij andere inleners aan de slag mag gaan.) Alleen in fase A, fase 1 en fase 2 mag het uitzendbeding worden opgenomen.

Fase B (ABU) / Fase 3 (NBBU)
Blijf je na fase A, fase 1 of fase 2 werken voor hetzelfde uitzendbureau? Dan start je met fase B of fase 3. In deze fase ontvang je telkens een tijdelijk contract (denk aan een contract voor 3 of 5 maanden). Het voordeel hiervan is dat, wanneer de inlener de opdracht of het contract beëindigd, je recht op (terugval)loon houdt totdat het contract afloopt. Deze fase loopt af na 4 jaar, of maximaal zes contracten.

Fase C (ABU) / Fase 4 (NBBU)
Na het afronden van fase B of fase 3, kom je in fase C of fase 4. Deze fase geeft jou recht op een contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau in kwestie. Mocht het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst met jou willen beëindigen, dan geldt hier de wettelijke regelgeving voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst.

Let op: Bij een onderbreking van 26 weken of meer tussen twee uitzendovereenkomsten begint de telling weer vanaf fase A of fase 1.

Heb jij een andere vraag, of wil je eens sparren over jouw situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op. Het eerste adviesgesprek is altijd gratis en vaak al voldoende om je op weg te helpen.

Meer vragen bekijken?
Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Bekijk antwoord
Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Bekijk antwoord
Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag?

Bekijk antwoord
Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Bekijk antwoord
Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Bekijk antwoord
Wat is een WW-uitkering?

Wat is een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Bekijk antwoord
Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Bekijk antwoord
Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Bekijk antwoord
Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Bekijk antwoord
Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Mag mijn werkgever mijn loon verlagen, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis?

Bekijk antwoord
Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast dienstverband?

Bekijk antwoord
Ik heb een vast contract. Hoelang is mijn opzegtermijn?

Ik heb een vast contract. Heb ik een opzegtermijn?

Bekijk antwoord
Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Bekijk antwoord
Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Bekijk antwoord
Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Bekijk antwoord
Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Bekijk antwoord
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Bekijk antwoord