Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, hoe zit het precies?

Je hebt in Nederland twee soorten vakantiedagen: wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over wat de wettelijke vakantiedagen zijn en hoe het precies zit met die bovenwettelijke vakantiedagen. In deze blog leggen we voor eens en voor altijd uit hoe het precies zit, zodat jij exact weet wat je opbouwt. En misschien nog wel belangrijker: hoe je ze kunt opnemen!

Wat voor soorten vakantiedagen zijn er?

Zoals aangegeven, heb je in Nederland twee soorten vakantiedagen: de wettelijke vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen. Nu denk je misschien: hoe kunnen vakantiedagen bovenwettelijk zijn? Dat gaan we je uitleggen.

Ieder jaar bouw jij bij je werkgever vakantiedagen op. Je hebt recht op minimaal 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Werk je fulltime − meestal 40 uur per week − dan zijn dit 20 dagen en dus 4 weken. (40 maal 4 gedeeld door 8 is 20.) Deze 20 wettelijk vastgelegde vakantiedagen noemen ze dus, je raadt het al, wettelijke vakantiedagen.

De kans bestaat dat je boven op deze wettelijke vakantiedagen nog een aantal vakantiedagen ontvangt. Deze ‘cadeautjes’ in de vorm van vrije dagen verschillen per branche en worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. In je cao of arbeidsovereenkomst staat of je bovenwettelijke vakantiedagen ontvangt en hoeveel dit er zijn.

Hebben mijn wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn?

Ja. Je wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn. In de wet is vastgelegd dat je de wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na afloop van het jaar dat je ze hebt opgebouwd moet opnemen. Dat wil zeggen dat je de wettelijke vakantiedagen die je in 2018 hebt opgebouwd voor 1 juli 2019 moet opnemen.

Je vakantiedagen kunnen overigens alleen vervallen als je de mogelijkheid hebt gehad om vakantie op te nemen. Jouw werkgever is verplicht je in de gelegenheid te stellen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen

Let op: het kan zijn dat hier afwijkende afspraken over zijn gemaakt in je cao of bedrijfsreglement.

Hoe werkt de vervaltermijn bij bovenwettelijke vakantiedagen?

Bij bovenwettelijke vakantiedagen werkt de verjaartermijn anders. Dit soort vakantiedagen verjaren namelijk pas na 5 jaar. De verjaartermijn gaat in aan het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen die je in 2014 hebt opgebouwd, vervallen dus per 31 december 2019. (Ook hier kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn in arbeidsovereenkomst of cao.)

Bij het opnemen van je vakantiedagen moet je werkgever altijd eerst de wettelijke dagen afschrijven, pas daarna mag hij de bovenwettelijke vakantiedagen afschrijven.

Vragen?

Heb je verder nog vragen over je vakantiedagen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345-851963 of per mail via sc@unie.nl.